Opština Varvarin - Velika Morava

Konkurs dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji za 2022.godinu

Konkurs dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji za 2022.godinu

Objavljeno: 20. juna 2022.

O D L U K A

o raspisivanju konkursa za dodelu podsticajnih sredstava

 u poljoprivrednoj proizvodnji za 2022.godinu

 na području opštine Varvarin

 

I  U realizaciji Programa mera podrške za sprovođenje  poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Varvarin za 2022. godinu  raspisuju se konkursi za dodelu  podsticajnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji za 2022.godinu na području opštine Varvarin i to za:

 

Program 1. Nabavka kvalitetnog voćnog sadnog materijala (preuzmi)

Program 2. Nabavka nove specijalizovane mehanizacije i opreme (preuzmi)

Program 3. Nabavka kvalitetnih priplodnih grla: goveda, ovaca i koza (preuzmi)

Program 4. Subvencionisanje dela  troškova osiguranja useva (preuzmi)

 

 II  Kriterijumi za realizaciju mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Varvarin u 2022.godini utvrđuju se Rešenjem Opštinskog veća a postupak sprovodi Komisija za raspodelu i kontrolu upravljanja sredstvima Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Varvarin.

III Konkursi se objavljuju na zvaničnoj stranici opštine Varvarin i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Varvarin, a otvoreni  su od 20. juna  2022.godine  do utroška sredstava, najkasnije do 31.oktobra 2022.godine.

 

Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji za 2022.godinu na području opštine Varvarin

Rešenje o utvrđivanju kriterijuma za realizaciju programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Varvarin za 2022. godinu

Zahtev za Program 1, Program 2 i Program 3

Zahtev za Program 4

 

 


Scroll Skip to content