Opština Varvarin

Kancelarija za mlade

 

 

Kancelarija za mlade opštine Varvarin osnovana je odlukom Skupštine opštine Varvarin u aprilu 2008. godine sa aktivnim radom počela je u maju 2010. godine.

Kancelarija za mlade je održivi servis za mlade, spona između države, lokalne zajednice i mladih koja deluje kao zasebno telo u okviru lokalne samouprave i koja se bavi isključivo pitanjima mladih.

Kancelarija za mlade je mesto gde se mladima pruža podrška u svakom obliku i podstiče kreativni razvoj i kulturno stvaralaštvo. KZM jača odlučnost mladih da se aktivnije uključe u proces donošenja odluka važnih za kvalitetniji život lokalne zajednice, utiče i na povećanje zapaženosti mladih i afirmisanosti lokalne inicijative mladih, stvarajući mrežu mladih aktivista, spremnih na osnovne oblike volonterskog angažmana u lokalnoj zajednici.

Scroll Skip to content