Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - Velika Morava

Службени лист број 6 од 8. 5. 2023.године

Службени лист број 6 од 8. 5. 2023.године

С А Д Р Ж А Ј

1. Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Варварин у првом кругу. 45


Scroll Skip to content