Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - Velika Morava

Службени лист број 12 од 17. 8. 2023.године

Службени лист број 12 од 17. 8. 2023.године

С А Д Р Ж А Ј

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

  1. Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ВАРВАРИН….. … 239

 


Scroll Skip to content