Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin

Службени лист број 4 од 17. 3. 2023.године

Службени лист број 4 од 17. 3. 2023.године

С А Д Р Ж А Ј

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

  1. Програм спровођења дезинсекције на територији општине Варварин за 2023.годину…………………………………………………………………………………………………… 4

Scroll Skip to content