Opština Varvarin - iz vazduha

Службени лист број 4 од 10. 2. 2022.године

Службени лист број 4 од 10. 2. 2022.године

С А Д Р Ж А Ј
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

1. Исправка Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије општине Варварин у сталном саставу. 18


Scroll Skip to content