Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - iz vazduha

Службени лист број 7 од 1. 6. 2023.године

Службени лист број 7 од 1. 6. 2023.године

С А Д Р Ж А Ј

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

  1. Oдлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у општини Варварин. … 45

 


Scroll Skip to content