Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin

Службени лист број 8 од 12. 6. 2023.године

Службени лист број 8 од 12. 6. 2023.године

С А Д Р Ж А Ј

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

  1. Одлука о проглашењу ванредне ситуације за делове територије општине Варварин…………………………………………………………………………………………………… … 51
  2. Одлука о допуни одлуке о проглашењу ванредне ситуације за делове територије општине Варварин…………………………………………………………………………………………………… … 52

Scroll Skip to content