Opština Varvarin - iz vazduha

Unutrašnje organizacione jedinice

Odeljenje za budžet i finansije, utvrđivanje i naplatu javnih prihoda

Rukovodilac, načelnik Odeljenja, samostalni savetnik,
Zorica Savić, diplomirani ekonomista
Kontakt:
Marina Marinovića 38, 37 260 Varvarin
Telefonska centrala: +381 (0)37 787 171, lokal 107

Odsek za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda

Rukovodilac, šef odseka, samostalni savetnik,
Marko Đurđević, diplomirani pravnik
Kontakt:
Marina Marinovića 38, 37 260 Varvarin
Telefonska centrala: +381 (0)37 787 171, lokal 145

Odeljenje za lokalno-ekonomski razvoj, privredu, javne nabavke i urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove

Rukovodilac, načelnik Odeljenja, samostalni savetnik,
Aleksandar Pavić, diplomirani pravnik
Kontakt:
Marina Marinovića 38, 37 260 Varvarin
Telefonska centrala: +381 (0)37 787 171, lokal 127

Odsek za urbanizam i građevinarstvo

Rukovodilac, šef Odseka, samostalni savetnik,
Jelena Milojković
Kontakt:
Marina Marinovića 38, 37 260 Varvarin
Telefonska centrala: +381 (0)37 787 171, lokal 143

Odeljenje za društvene delatnosti i pravne poslove

Rukovodilac, načelnik Odeljenja, samostalni savetnik,
Marija Anđelković, diplomirani pravnik
Kontakt:
Marina Marinovića 38, 37 260 Varvarin
Telefonska centrala: +381 (0)37 787 171, lokal 142

Odeljenje za opštu upravu, zajedničke poslove i inspekcijski nadzor

Rukovodilac, načelnik Odeljenja, samostalni savetnik,
Dejan Brkić
Kontakt:
Marina Marinovića 38, 37 260 Varvarin
Telefonska centrala: +381 (0)37 787 171, lokal 146

Odsek za inspekcijski nadzor

Rukovodilac, šef Odseka, samostalni savetnik,
Gorica Vučković
Kontakt:
Marina Marinovića 38, 37 260 Varvarin
Telefonska centrala: +381 (0)37 787 171, lokal 106

Kabinet Predsednika opštine

Rukovodilac, šef Kabineta, mlađi savetnik,
Dušan Dragićević, diplomirani ekonomista
Kontakt:
Marina Marinovića 38, 37 260 Varvarin
Telefonska centrala: +381 (0)37 787 171, lokal 121

Scroll Skip to content