Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - iz vazduha

Информатори

Информатор о раду органа општине Варварин

 

Информатор о раду органа јавне власти је документ који се израђује у електронском и машински читљивом облику и објављује се путем јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности , у складу са Законом и овим упутством.

За тачност и потпуност података у информатору, правилну израду и објављивање информатора и његово редовно ажурирање, одговоран је руководилац органа јавне власти.

Орган јавне власти, односно лице одређено за унос података у информатор, може од Повереника затражити савет када има недоумице у погледу примене одредаба Закона и овог упутства у вези са израдом и објављивањем информатора.

Scroll Skip to content