Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - Velika Morava

Листа овлашћених службених лица

УПРАВНА ОБЛАСТ ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА
Пољопривреда:
Промена намене пољопривредног земљишта; Уверења о бављењу пољопривредном производњом; Уверења о коришћењу подстицаја; Уверења о штети;

Зоран Бранковић

Зоран Бранковић
Водопривреда:
Водни услови и водне дозволе
Зоран Бранковић Зоран Бранковић
Боловања:
Накнада зараде за време одсуства ради неге детета
Зорица Савић Верица Ћирић;
Саша Срећковић;
Енергентски угрожени купци електричне енергије Александар Павић Верица Ћирић
Привреда:
Уверења о обављању предузетничке делатности
Александар Павић Верица Ћирић
Категоризација угоститељских објеката Александар Павић Верица Ћирић
Ученички и студентски стандард:
Уверења о приходима за ученичке и студентске домове; Уверења о приходима за ученичке и студенстке кредите; Уверења о приходима за школарине;
Александар Павић Верица Ћирић
Локални јавни приходи:
Порез на имовину правних и физичких лица;
Комуналне таксе;
Марко Ђурђевић Марко Ђурђевић
Друштвена брига о деци:
Дечији додатак; Родитељски додатак; Посебна нега детета;
Марија Анђелковић Биљана Вељковић
Инвалидско-борачка заштита Марија Анђелковић Биљана Вељковић
Права избеглих, прогнаних и расељених лица Марија Анђелковић Љубивоје Чапаковић
Имовинско-правни послови Марија Анђелковић Марија Анђелковић
Грађанска стања:
Накнадни уписи у матичне књиге; Исправке у матичним књигама; Промена личног имена; Уверење о издржавању (породичном стању); Изјава о издржавању за иностранство;
Марија Анђелковић Марија Ђорђевић
Матична служба:
Уписи у матичне књиге; Уверења из матичне књиге рођених; Уверења из матичне књиге венчаних; Уверења из матичне књиге умрлих; Уверења о држављанству;
Душица Павловић;
Анђелка Јовичић;
Светлана Петровић;
Викторија Радојковић;
Благоје Блажић;
Душица Павловић;
Анђелка Јовичић;
Светлана Петровић;
Викторија Радојковић;
Благоје Блажић;
Урбанизам и грађевинарство:
Урбанистички услови; Локацијске, грађевинске и употребне дозволе; Озакоњење објеката;    Регистрација стамбене јединице;
Александар Павић Јелена Милојковић;
Миљана Милојевић;
Силвана Милић;
Тања Франчина
Слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности Сузана Петковић Сузана Петковић
Ажурирање бирачког списка:
Јединствени бирачки списака; Посебан бирачки списак
Дејан Бркић Сузана Петковић
Накнаде за незапослене породиље Дејан Бркић Тања Вилотијевић
Заштита животне средине:
Процена утицаја на животну средину; Дозволе; Сагласности;
Дејан Бркић Дејан Бркић
Такси превоз:
Преглед возила; Такси дозволе; Такси легитимације;
Дејан Бркић Владица Филиповић
Инспекцијски надзор – приговори на рад инспекције

Инспектор за заштиту животне средине:

Комунални инспектор:

Грађевински инспектор:

Саобраћајни инспектор:

Просветни инспектро:

Дејан Бркић;
Горица Вучковић;
Снежана Стефановић;
Драгош Бегуш;
Владица Филиповић;
Гордана Петровић
Дејан Бркић;
Горица Вучковић;
Снежана Стефановић;
Драгош Бегуш;
Владица Филиповић;
Гордана Петровић
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ТЕЛЕФОН МЕЈЛ
Дејан Бркић 037/783-100 dejan.brkic@varvarin.org.rs
Зорица Савић 037/787-171 racunovodstvo@varvarin.ls.gov.rs
Александар Павић 037/787-171 aleksandar.pavic@varvarin.org.rs
Марија Анђелковић 037/787-171 marija.andjelkovic@varvarin.ls.gov.rs
Марко Ђурђевић 037/787-171 lpa@varvarin.ls.gov.rs
Зоран Бранковић 037/787-171 zoran.brankovic@varvarin.ls.gov.rs
Биљана Вељковић 037/787-171 borci@varvarin.org.rs
Љубивоје Чапаковић 037/787-171 ljubivoje.capakovic@varvarin.ls.gov.rs
Душица Павловић 037/789-150 dusica.pavlovic@varvarin.org.rs
Анђелка Јовичић 037/789-150 andjelka.jovicic@varvarin.org.rs
Светлана Петровић 037/789-150 svetlana.petrovic@varvarin.org.rs
Викторија Радојковић 037/789-150 viktorija.radojkovic@varvarin.org.rs
Благоје Блажић 037/789-150 blagoje.blazic@varvarin.org.rs
Јелена Милојковић 037/787-171 jelena.milojkovic@varvarin.ls.gov.rs
Тања Франчина 037/787-171 tanja.francina@varvarin.org.rs
Миљана Милојевић 037/787-171 miljana.milojevic@varvarin.ls.gov.rs
Силвана Милић 037/787-171 silvanamilic@varvarin.or.rs
Верица Ћирић 037/787-171 verica.ciric@varvarin.ls.gov.rs
Саша Срећковић 037/787-171 racunovodstvo@varvarin.ls.gov.rs
Гордана Петровић 037/787-171 prosvetni.inspektor@varvarin.ls.gov.rs

Scroll Skip to content