fbpx
Opština Varvarin - iz vazduha

Листа овлашћених службених лица

УПРАВНА ОБЛАСТ ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА
Пољопривреда:
Промена намене пољопривредног земљишта; Уверења о бављењу пољопривредном производњом; Уверења о коришћењу подстицаја; Уверења о штети;

Зоран Бранковић

Зоран Бранковић
Водопривреда:
Водни услови и водне дозволе
Зоран Бранковић Зоран Бранковић
Боловања:
Накнада зараде за време одсуства ради неге детета
Зорица Савић Верица Ћирић;
Саша Срећковић;
Енергентски угрожени купци електричне енергије Александар Павић Верица Ћирић
Привреда:
Уверења о обављању предузетничке делатности
Александар Павић Верица Ћирић
Категоризација угоститељских објеката Александар Павић Верица Ћирић
Ученички и студентски стандард:
Уверења о приходима за ученичке и студентске домове; Уверења о приходима за ученичке и студенстке кредите; Уверења о приходима за школарине;
Александар Павић Верица Ћирић
Локални јавни приходи:
Порез на имовину правних и физичких лица;
Комуналне таксе;
Марко Ђурђевић Марко Ђурђевић
Друштвена брига о деци:
Дечији додатак; Родитељски додатак; Посебна нега детета;
Марија Анђелковић Биљана Вељковић
Инвалидско-борачка заштита Марија Анђелковић Биљана Вељковић
Права избеглих, прогнаних и расељених лица Марија Анђелковић Љубивоје Чапаковић
Имовинско-правни послови Марија Анђелковић Марија Анђелковић
Грађанска стања:
Накнадни уписи у матичне књиге; Исправке у матичним књигама; Промена личног имена; Уверење о издржавању (породичном стању); Изјава о издржавању за иностранство;
Марија Анђелковић Марија Ђорђевић
Матична служба:
Уписи у матичне књиге; Уверења из матичне књиге рођених; Уверења из матичне књиге венчаних; Уверења из матичне књиге умрлих; Уверења о држављанству;
Душица Павловић;
Анђелка Јовичић;
Светлана Петровић;
Викторија Радојковић;
Благоје Блажић;
Душица Павловић;
Анђелка Јовичић;
Светлана Петровић;
Викторија Радојковић;
Благоје Блажић;
Урбанизам и грађевинарство:
Урбанистички услови; Локацијске, грађевинске и употребне дозволе; Озакоњење објеката;    Регистрација стамбене јединице;
Александар Павић Јелена Милојковић;
Миљана Милојевић;
Силвана Милић;
Тања Франчина
Слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности Сузана Петковић Сузана Петковић
Ажурирање бирачког списка:
Јединствени бирачки списака; Посебан бирачки списак
Дејан Бркић Сузана Петковић
Накнаде за незапослене породиље Дејан Бркић Тања Вилотијевић
Заштита животне средине:
Процена утицаја на животну средину; Дозволе; Сагласности;
Дејан Бркић Дејан Бркић
Такси превоз:
Преглед возила; Такси дозволе; Такси легитимације;
Дејан Бркић Владица Филиповић
Инспекцијски надзор – приговори на рад инспекције
Инспектор за заштиту животне средине:
Комунални инспектор:
Грађевински инспектор:
Саобраћајни инспектор:
Дејан Бркић;
Горица Вучковић;
Снежана Стефановић;
Драгош Бегуш;
Владица Филиповић;
Дејан Бркић;
Горица Вучковић;
Снежана Стефановић;
Драгош Бегуш;
Владица Филиповић;
Scroll
Skip to content