Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - Velika Morava

Важни телефони

Општина Варварин – Председништво и општинска Управа
МАРИНА МАРИНОВИЋА 38, 37260 Варварин
Општина Варварин централа – 037/787-171, 787-260
Факс 037/789-264
Локална пореска администрација 037/788-260
Услужни центар тел/факс 037/783-100

 

Дом здравља „Др Властимир Годић“

(Бројеви телефона током ванредног стања проузрокованог пандемијом корона вируса COVID-19)

Општа служба Дома здравља: 037/787-124,037/789-100,064/87-20-806;
Педијатрија: 064/87-20-826;
Телефон за пацијенте са респираторним симптомима: 037/787-594, 064/87-20-803, 064/87-20-833

Јавна предузећа

Јавно предузеће „РАСВЕТА ВАРВАРИН“
СЛОБОДЕ ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/787-178

Јавно комунално предузеће „ВАРВАРИН“
ЈУХОРСКА ББ, Тржни центар Ламела V, 37260 Варварин
Тел: 037/788-455

Спортски центар „ТЕМНИЋ“
СВЕТОГ САВЕ ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/787-579

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА ВАРВАРИН
ТРГ МИРКА ТОМИЋА 2 , 37260 Варварин
Тел: 037/787-262
Тел: 037/787-294

Здравствене установе

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ВЛАСТИМИР ГОДИЋ“ ВАРВАРИН
СЛОБОДЕ ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/789-020, 787-276

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА БАЧИНА
37265 Бачина
Тел: 037/794-421

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА БОШЊАНЕ
37262 Бошњане
Тел: 037/798-721

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ДОЊИ КАТУН
37260 Доњи Катун
Тел: 037/787-640

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ДОЊИ КРЧИН
37258 Доњи Крчин
Тел: 037/795-170

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЗАЛОГОВАЦ
37257 Залоговац
Тел: 037/651-001

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ОБРЕЖ
37266 Обреж
Тел: 037/791-191

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА КРУШЕВАЦ
НАРОДНА АПОТЕКА ВАРВАРИН
СЛОБОДЕ ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/788-852

Школске установе

СРЕДЊА ШКОЛА ВАРВАРИН
СВЕТОГ САВЕ 6, 37260 Варварин
Тел: 037/788-369

Основна школа „ДРАГИ МАКИЋ“
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 37262 Бошњане
Тел: 037/798-104, 798-655

Основна школа „ДРАГИ МАКИЋ“
37262 Маскаре
Тел: 037/798-707

Основна школа „СВЕТИ САВА“
ПРВОМАЈСКА ББ, 37265 Бачина
Тел: 037/794-416

Основна школа „ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ“
КРАГУЈЕВАЧКИ ДРУМ ББ, 37258 Доњи Крчин
Тел: 037/795-180

Основна школа „ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ“
37257 Залоговац
Тел: 037/651-002

Основна школа „ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ“
7. ЈУЛА, 37257 Парцане
Тел: 037/651-094

Основна школа „ЈОВАН КУРСУЛА“
СВЕТОГ САВЕ 6, 37260 Варварин
Тел: 037/788-339

Основна школа „ЈОВАН КУРСУЛА“
37260 Доњи Катун
Тел: 037/787-821

Основна школа „МИРКО ТОМИЋ“
МИРКА ТОМИЋА 12, 37266 Обреж
Тел: 037/790-120

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“
СЛОБОДЕ ББ , 37260 Варварин
Тел: 037/788-346

Поште 

ПОШТА ВАРВАРИН
ЈОВЕ КУРСУЛЕ ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/787-041

ПОШТА ОБРЕЖ
ЦАРА ЛАЗАРА ББ, 37266 Обреж
Тел: 037/791-371

ПОШТА БАЧИНА
37265 Бачина
Тел: 037/794-288

Банке

ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД
ЕКСПОЗИТУРА ВАРВАРИН
СЛОБОДЕ ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/787‑266
Факс: 037/788‑259

Републичке институције

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ЕКСПОЗИТУРА ВАРВАРИН
МАРИНА МАРИНОВИЋА 87, 37260 Варварин
Тел: 037/788-274

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА ВАРВАРИН
МАРИНА МАРИНОВИЋА ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/787-172

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ИСПОСТАВА ВАРВАРИН
СЛОБОДЕ ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/788-458

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ИСПОСТАВА ВАРВАРИН
ЈОВЕ КУРСУЛЕ ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/787-292

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
ОДСЕК ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ВАРВАРИН
МАРИНА МАРИНОВИЋА ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/788-735

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
ИСПОСТАВА ВАРВАРИН
СЛОБОДЕ ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/788-150

ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ВАРВАРИНУ
МАРИНА МАРИНОВИЋА ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/787-193

ПРЕКРШАЈНИ СУД У КРУШЕВЦУ – ОДЕЉЕЊЕ СУДА У ВАРВАРИНУ
МАРИНА МАРИНОВИЋА ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/788-838

Остали телефони

ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО КРАЉЕВО
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВАРВАРИН
МАРИНА МАРИНОВИЋА ББ , 37260 Варварин
Тел: 037/788-824

ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ
АУТОБУСКА СТАНИЦА ВАРВАРИН
ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА ББ , 37260 Варварин
Тел: 037/787-250
Тел: 037/783-220

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД
СЛОБОДЕ ББ , 37260 Варварин
Тел: 0800/386-286
Тел: 037/788-423

Scroll Skip to content