Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - iz vazduha

Планови јавних набавки

Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређењу посупка јавне набавке (2024)

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке (2020.)

Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује (2020)

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке (2015.)


Усвојени планови јавних набавки за 2024.годину

 1. План јавних набавки (1. 2. 2024.)

Усвојени планови јавних набавки за 2023.годину

 1. План јавних навбавки (26.01.2023.)
 2. Измена Плана јавних набавки (12.04.2023.)
 3. Измена Плана јавних набавки (21.04.2023.)
 4. Измена Плана јавних набавки (24.05.2023.)
 5. Измена Плана јавних набавки (04.07.2023.)
 6. Измена Плана јавних набавки (13.07.2023.)
 7. Измена Плана јавних набавки (19.07.2023.)
 8. Измена Плана јавних набавки (10.08.2023.)
 9. Измена Плана јавних набавки (18.08.2023.)
 10. Измена Плана јавних набавки (01.09.2023.)
 11. Измена Плана јавних набавки (06.09.2023.)
 12. Измена Плана јавних набавки (25.09.2023.)
 13. Измена Плана јавних набавки (06.10.2023.)
 14. Измена Плана јавних набавки (26.10.2023.)

Усвојени планови јавних набавки за 2022.годину

 1. План јавних набавки (31. 1. 2022.)
 2. Измена Плана јавних набавки (28.03.2022.)
 3. Измена Плана јавних набавки (18.07.2022.)
 4. Измена Плана јавних набавки (27.07.2022.)

Усвојени планови јавних набавки за 2021.годину

 1. План јавних набавки (22. 1. 2021.)
 2. Измена Плана јавних набавки (16. 6. 2021.)
Scroll Skip to content