fbpx
Opština Varvarin - iz vazduha

Архива

Јавни конкурс за избор чланова радног тела за праћење Локалног антикорупцијског плана

У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин („Службени лист Општине Варварин“, број 20/2021), а на основу члана 3. Решења о именовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин број 012-30/2022-III од 17. јуна 2022. године, Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин…


Јавни позив за подношење предлога за доделу јавних признања општине Варварин

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН   Позивају се грађани, организације, институције, установе, удружења грађана и сви остали правни субјекти са територије општине Варварин да поднесу предлоге за доделу јавних признања општине Варварин за 2022.годину и то: ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ПЛАКЕТЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН Звање почасног грађанина…


Јавни конкурс за избор чланова радног тела за праћење ЛАП-а

У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин („Службени лист Општине Варварин“, број 20/2021), а на основу члана 3. Решења о именовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин број 012-30/2022-III од 17. јуна 2022. године, Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин…


Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

На основу члана 4. став 7., и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 114/2021), и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,…


Јавни конкурс за финансирање активности културно-уметничких друштава

На основу члана 64. Статута општине Варварин (“Службени лист општине Варварин“, број 5/2019) и члана 8. Пословника о раду Општинског већа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 40/2020 ), у складу са Одлуком о буџету општине Варварин за 2022.годину ( “Службени лист општине Варварин“, број 20/2021 и 19/2022) и Одлуком о културним манифестацијама и…


Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ пријављивање у периоду од 22. јула (од 7,00 часова) до 5. августа (до 20,00 часова)     Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заинтересованим грађанима да се пријаве за посао пописивача у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022.…


Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе   Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) пријаве за посао инструктора за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. Заинтересовани кандидати се могу пријавити исључиво…


Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника

На основу члана 56. став 1 Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 80. и 95. став 1 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/17- др. закон, 95/2018- др. закон и…


Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације

На основу Одлуке општинског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима  број 312-5/22-I од 25.03.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених објеката, општина Варварин дана 28.04.2022. године расписује, Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији…


Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника општинске управе

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН     I  Орган у коме се положај попуњава: Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин   II Положај који се попуњава: Начелник Општинске управе општине Варварин Звање: положај у I групи   III Опис послова: Представља и заступа Општинску управу; даје упутства и…


Scroll
Skip to content