Opština Varvarin

Архива

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког расног места

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА   I Организациони облик у коме се радно место попуњава: Општина Варварин – Општинска управа, Варварин, Марина Мариновића 38.   II Радно место које се попуњава:   У Одељењу за друштвене делатности и правне послове, радно место под бројем Послови повереника за избегла и прогнана лица:   Опис…


Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2023. години

О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2023. ГОДИНИ   и расписује   ЈАВНИ КОНКУРС   Предмет овог конкурса је додела средстава удружењима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују удружења,а који су од јавног интереса,у…


Конкурс за финансирање и суфинансирање културно – уметничких друштава из буџета општине Варварин за 2023.годину

ЈАВНИ     КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ  КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ЗА 2023. ГОДИНУ     I Расписује се Конкурс за финансирање и суфинансирање културно – уметничких друштава из буџета општине Варварин  за 2023.годину. Опредељеним износом од 700.000,00 динара за „Активности Културно – уметничких друштава“ реализују се активности КУД-ова сагласно Правилнику о критеријумима за расподелу…


Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места на неодређено време

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ   I Орган – организациони облик у коме се радно место попуњава: Општина Варварин – Општинска управа, Варварин, Марина Мариновића 38.   II Радна места која се попуњавају:   У Одељењу за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор, радно место под бројем Послови управљања…


Јавни конкурс за финансирање пројеката верских заједница за 2023.годину

Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Варварин за 2023. годину     I             Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за изградњу, адаптацију, текуће одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине…


Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА   I Организациони облик у коме се радно место попуњава: Општина Варварин – Општинска управа, Варварин, Марина Мариновића 38.   II Радно место које се попуњава:   У Одељењу за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор, радно место под бројем Послови управљања ванредним ситуацијама, заштите и унапређења…


Јавни позив спортским организацијама

Ј А В Н  И   П О З И В СПОРТСКИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ   I Потребе и интереси  грађана у области спорта на територији општине Варварин за 2023.годину оствариће се кроз финансирање и суфинансирање годишњих програма  спортских организација из средстава буџета општине Варварин за 2023. годину,…


Јавни конкурс за избор чланова радног тела за праћење Локалног антикорупцијског плана

У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин („Службени лист Општине Варварин“, број 20/2021), а на основу члана 3. Решења о именовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин број 012-30/2022-III од 17. јуна 2022. године, Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин…


Јавни позив за подношење предлога за доделу јавних признања општине Варварин

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН   Позивају се грађани, организације, институције, установе, удружења грађана и сви остали правни субјекти са територије општине Варварин да поднесу предлоге за доделу јавних признања општине Варварин за 2022.годину и то: ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ПЛАКЕТЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН Звање почасног грађанина…


Јавни конкурс за избор чланова радног тела за праћење ЛАП-а

У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин („Службени лист Општине Варварин“, број 20/2021), а на основу члана 3. Решења о именовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин број 012-30/2022-III од 17. јуна 2022. године, Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин…


Scroll Skip to content