Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - Velika Morava

Локални антикорупцијски форум


Локални антикорупцијски форум (ЛАФ) општине Варварин


Локални антикорупцијски форум (ЛАФ) је независно тело чији су чланови изабрани на јавном конкурсу. Локални антикорупцијски форум општине Варварин именован је на седници Скупштине општине Варварин 13. септембра 2022. године за период од 2022. до 2025.године у саставу:

 

  • Драгица Дакић, професор српског језика и књижевности у пензији из Варварина (председник ЛАФ-а)
  • Ивана Исаковић, радник и члан удружења жена „Дар“ из Бошњана и
  • Милица Станојевић, мастер професор српског језика и књижевности из Бачине

 

Радно тело прати остваривање Локалног антикорупцијског плана и својим активностима ради на отклањању ризика од корупције, јачању свести локалне заједнице о значају, начинима препознавања и сузбијању корупције и обавља друге послове предвиђене Локалним антикорупцијским планом.

Лице задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из Локалног антикорупцијског плана општине Варварин је Драгана Збиљић, дипломирани правник из Варварин, секретар Скупштине општине Варварин.

 

Документа за преузимање:

Scroll Skip to content