Opština Varvarin

Инспекцијски надзор

Према одредбама из Закона о инспекцијском надзору на овој страници се налазе све контролне листе за инспекцијски надзор подељене по категоријама.

 

Кодекс понашања и етике инспектора

План рада комуналног инспектора за 2023.годину

План рада комуналног инспектора по месецима за 2023.годину

План рада инспектора за заштиту животне средине за 2023. годину

План рада инспектора за заштиту животне средине по месецима за 2023.годину

План рада саобраћајног инспектора за 2023.годину

План рада саобраћајног инспектора по месецима за 2023.годину

План рада грађевинског инспектора за 2023.годину

План рада грађевинског инспектора по месецима за 2023.годину

План рада просветног инспектора за школску 2022/2023

План рада просветног инспектора за школску 2022/2023 (подручје општине Варварин)

Мишљење координационе комисије на планове инспектора за 2023.годину

Оперативни планови

Оперативни план рада  инспектора за заштиту животне средине за 2. квартал 2023. године

Оперативни план рада  комуналног инспектора за 2. квартал 2023. године

Оперативни план рада  грађевинског инспектора за 2. квартал 2023. године

Оперативни план рада  саобраћајног инспектора  за 2. квартал 2023. године

Оперативни план рада  просветног инспектора за 2. квартал 2023. године


 

Извештај инспектора за заштиту животне средине за 2022.

Извештај о раду комуналног инспектора за 2022.годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2022. годину

Извештај саобраћајног инспектора за 2022. годину

Извештај о раду просветног инспектора за 2022.годину

Извештај инспектора за заштиту животне средине за 2021.

Извештај о раду комуналног инспектора за 2021.годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2021. годину

Извештај саобраћајног инспектора за 2021. годину

Извештај о раду просветне инспекције за школску 2021/2022

Извештај о раду одсека за инспекцијски надзор за 2020.годину

Извештај о раду одсека за инспекцијски надзор за 2019.годину

Извештај о раду одсека за инспекцијски надзор за 2018.годину


 

 

 

 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

Scroll Skip to content