Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin

Инспекцијски надзор

Према одредбама из Закона о инспекцијском надзору на овој страници се налазе све контролне листе за инспекцијски надзор подељене по категоријама.

 

Кодекс понашања и етике инспектора

 

Оперативни план просветног инспектора за први квартал 2024.

Оперативни план рада грађевинског инспектора за први квартал 2024.

Оперативни план рада инспектора за заштиту животне средине за први квартал 2024. године

Оперативни план рада комуналног инспектора за први квартал 2024.

Оперативни план рада саобраћајног инспектора за први квартал 2024.


План рада Одсека за инспекцијски надзор за период 2024 – 2028.

План рада саобраћајног инспектора 2024. годину

План рада комуналног инспектора за 2024. годину

План рада инспектора заштите животне средине за 2024. годину

План грађевинског инспектора за 2024. годину

Мишљење за вишегодишњи план

Мишљење на план рада инспектора зжс за 2024.

Мишљење на план рада комуналног инспектора за 2024. годину

Мишљење на план рада саобраћајног инспектора за 2024. годину

Извештај о раду просветног инспектора за 2022/2023.годину

Извештај о раду просветне инспекције за школску 2022/2023

Извештај инспектора за заштиту животне средине за 2022.

Извештај о раду комуналног инспектора за 2022.годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2022. годину

Извештај саобраћајног инспектора за 2022. годину

Извештај о раду просветног инспектора за 2022.годину

Извештај инспектора за заштиту животне средине за 2021.

Извештај о раду комуналног инспектора за 2021.годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2021. годину

Извештај саобраћајног инспектора за 2021. годину

Извештај о раду просветне инспекције за школску 2021/2022

Извештај о раду одсека за инспекцијски надзор за 2020.годину

Извештај о раду одсека за инспекцијски надзор за 2019.годину

Извештај о раду одсека за инспекцијски надзор за 2018.годину


КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

Scroll Skip to content