Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin

Унутрашње организационе јединице

Одељење за буџет и финансије, утврђивање и наплату јавних прихода

Руководилац, начелник Одељења, самостални саветник,
Зорица Савић, дипломирани економиста
Контакт:
Марина Мариновића 38, 37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171, локал 107

Одсек за утврђивање и наплату јавних прихода

Руководилац, шеф одсека, самостални саветник,
Марко Ђурђевић, дипломирани правник
Контакт:
Марина Мариновића 38, 37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171, локал 145

Одељење за локално-економски развој, привреду, јавне набавке и урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Руководилац, начелник Одељења, самостални саветник,
Александар Павић, дипломирани правник
Контакт:
Марина Мариновића 38, 37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171, локал 127

Одсек за урбанизам и грађевинарство

Руководилац, шеф Одсека, самостални саветник,
Јелена Милојковић
Контакт:
Марина Мариновића 38, 37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171, локал 143

Одељење за друштвене делатности и правне послове

Руководилац, начелник Одељења, самостални саветник,
Марија Анђелковић, дипломирани правник
Контакт:
Марина Мариновића 38, 37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171, локал 142

Одељење за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор

Руководилац, начелник Одељења, самостални саветник,
Дејан Бркић
Контакт:
Марина Мариновића 38, 37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171, локал 146

Одсек за инспекцијски надзор

Руководилац, шеф Одсека, самостални саветник,
Горица Вучковић
Контакт:
Марина Мариновића 38, 37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171, локал 106

Кабинет Председника општине

Руководилац, шеф Кабинета, млађи саветник,
Душан Драгићевић, дипломирани економиста
Контакт:
Марина Мариновића 38, 37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171, локал 121

Scroll Skip to content