Добродошли, Варварин град на обали Велике Мораве

slider-1

Славом овенчаним прецима

Новости
Јавни позиви
О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2023. ГОДИНИ   и расписује   ЈАВНИ КОНКУРС   Предмет овог конкурса је додела средстава удружењима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују удружења,а који су од јавног интереса,у…
ЈАВНИ     КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ  КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ЗА 2023. ГОДИНУ     I Расписује се Конкурс за финансирање и суфинансирање културно – уметничких друштава из буџета општине Варварин  за 2023.годину. Опредељеним износом од 700.000,00 динара за „Активности Културно – уметничких друштава“ реализују се активности КУД-ова сагласно Правилнику о критеријумима за расподелу…
Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Варварин за 2023. годину     I             Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за изградњу, адаптацију, текуће одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине…
Ј А В Н  И   П О З И В СПОРТСКИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ   I Потребе и интереси  грађана у области спорта на територији општине Варварин за 2023.годину оствариће се кроз финансирање и суфинансирање годишњих програма  спортских организација из средстава буџета општине Варварин за 2023. годину,…
Огласи
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ   I Орган – организациони облик у коме се радно место попуњава: Општина Варварин – Општинска управа, Варварин, Марина Мариновића 38.   II Радна места која се попуњавају:   У Одељењу за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор, радно место под бројем Послови управљања…
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА   I Организациони облик у коме се радно место попуњава: Општина Варварин – Општинска управа, Варварин, Марина Мариновића 38.   II Радно место које се попуњава:   У Одељењу за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор, радно место под бројем Послови управљања ванредним ситуацијама, заштите и унапређења…
Ј А В Н И     О Г Л А С за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Варварин за 2023.годину                I Расписује се јавни оглас за одређивање до 11 доктора медицине за стручно утврђивање времена и…
К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ     Право на студентску стипендију имају студенти који су у текућој школској години први пут уписали: –  другу годину студија првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), –  годину другог степена студија (мастер академске студије, специјалистичке струковне…
Пољопривреда
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2023. ГОДИНУ У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09,112/2015,80/17 и 95/18 – др.закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у…
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и…
О Д Л У К А о расписивању конкурса за доделу подстицајних средстава  у пољопривредној производњи за 2022.годину  на подручју општине Варварин   I  У реализацији Програма мера подршке за спровођење  пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Варварин за 2022. годину  расписују се конкурси за доделу  подстицајних средстава у пољопривредној производњи за 2022.годину на…
Последњих година у селима Горњег Темнића све више пољопривредника се одлучује за производњу јабучастог воћа, највише због погодног тла, а углавном ничу засади јабуке сорте ајдаред. Овогодишњи род је задовољавајући, принос је оправдао очекивања, а сам коначни производ је чист и крупан и ове године ће, према очекивањима произвођача, више од 80% рода отићи у…
Јавне набавке
Знаменитости у Варварину и околини
varvarin1

Варварин центар

varvarin2

Варварин натпис

varvarin3

Трг у Варварину

varvarin4

Хотел Плажа

varvarin5

Општина Варварин

varvarin6

Варварин некад

Темнићки натпис

Корисни линкови
Scroll Skip to content