Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs

Добродошли, Варварин град на обали Велике Мораве

slider-1

Славом овенчаним прецима

Новости
Јавни позиви
ЈАВНИ ПОЗИВ   за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине  Варварин за 2023. годину     У складу са чланом 18. Правилника расписује се Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Варварин за 2023. годину ( у даљем тексту: Јавни позив). Мере енергетске…
Ј А В Н О   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА   СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА ОДОБРАВАЊЕ ФИНАНСИРАЊА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2024.ГОДИНУ   ДА ДОСТАВЕ ПРЕДЛОГЕ ГОДИШЊИХ…
У складу са чланом 12. Правилника расписује се Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији општине Варварин (у даљем тексту: Јавни позив). Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених…
Позивају се грађани, организације, институције, установе, удружења грађана и сви остали правни субјекти са територије општине Варварин да поднесу предлоге за доделу јавних признања општине Варварин за 2023.годину и то:   ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ПЛАКЕТЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН   Звање почасног грађанина општине Варварин додељује се као највиша лична почаст и израз…
Огласи
Јавне површине у централној зони Варварина дају се на привремено коришћење за постављање киоска по условима  утврђеним Одлуком о постављању киоска на јавним површинама (“Службени лист општине Варварин“, број 5/2017), Програмом за постављање киоска на јавним површинама  број 353-2/2023-III од 10.08.2023.године, а на основу Одлуке Општинског већа општине Варварин о расписивању овог огласа, број 353-2/2023-III…
РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 , 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) оглашава РАНИ ЈАВНИ…
РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-761, ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА – прва фаза Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина, објављена је у „Службеном гласнику РС”, брoj 144/22. Рани јавни увид одржаће…
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВАРВАРИН Расписују ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2023. ГОДИНИ   I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених…
Пољопривреда
О Д Л У К А о расписивању конкурса за доделу подстицајних средстава  у пољопривредној производњи за 2023.годину  на подручју општине Варварин   I  У реализацији Програма мера подршке за спровођење  пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Варварин за 2023. годину  расписују се конкурси за доделу  подстицајних средстава у пољопривредној производњи за 2023.годину на…
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2023. ГОДИНУ У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09,112/2015,80/17 и 95/18 – др.закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у…
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и…
Последњих година у селима Горњег Темнића све више пољопривредника се одлучује за производњу јабучастог воћа, највише због погодног тла, а углавном ничу засади јабуке сорте ајдаред. Овогодишњи род је задовољавајући, принос је оправдао очекивања, а сам коначни производ је чист и крупан и ове године ће, према очекивањима произвођача, више од 80% рода отићи у…
Јавне набавке
Знаменитости у Варварину и околини
varvarin1

Варварин центар

varvarin2

Варварин натпис

varvarin3

Трг у Варварину

varvarin4

Хотел Плажа

varvarin5

Општина Варварин

varvarin6

Варварин некад

Темнићки натпис

Корисни линкови
Scroll Skip to content