Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs

Добродошли, Варварин град на обали Велике Мораве

slider-1

Славом овенчаним прецима

Новости
Јавни позиви
На основу чл. 16. став 1. тачка 4) и 20. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 92/23), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС” број 9/22), Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС”, број…
На основу члана 64. Статута општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/2019) и члана 6. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Службени лист општине Варварин“, број 2 од 30.01.2020. године), Општинско веће општине Варварин на 2. седници одржаној дана 29. фебруара 2024. године доноси О Д…
Кроз пројекат „Јачање отпорности на природне катастрофе и унапређење стратегија приправности – ПРЕПС“ отворен је позив за доделу малих грантова за месне заједнице у општини Варварин. Рок за подношење предлога пројеката је 22. март 2024. године.
ЈАВНИ     КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ  КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ЗА 2024. ГОДИНУ     I Расписује се Конкурс за финансирање и суфинансирање културно – уметничких друштава из буџета општине Варварин  за 2024.годину. Опредељеним износом од  1.200.000,00 динара за „Активности Културно – уметничких друштава“ реализују се активности КУД-ова сагласно Правилнику о критеријумима за расподелу средстава…
Огласи
На основу члана 4. став 7., и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021 и 92/2023), и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник…
Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А М И Н И С Т А Р С Т В О Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А , С А О Б Р А Ћ А Ј А И И Н…
На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021 и 92/2023), и члана 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016 и 12/2022), Општинска…
Ј А В Н И   О Г Л А С за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Варварин за 2024.годину   I Расписује се јавни оглас за одређивање до 11 доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван…
Пољопривреда
О Д Л У К А о расписивању конкурса за доделу подстицајних средстава  у пољопривредној производњи за 2023.годину  на подручју општине Варварин   I  У реализацији Програма мера подршке за спровођење  пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Варварин за 2023. годину  расписују се конкурси за доделу  подстицајних средстава у пољопривредној производњи за 2023.годину на…
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2023. ГОДИНУ У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09,112/2015,80/17 и 95/18 – др.закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у…
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и…
Последњих година у селима Горњег Темнића све више пољопривредника се одлучује за производњу јабучастог воћа, највише због погодног тла, а углавном ничу засади јабуке сорте ајдаред. Овогодишњи род је задовољавајући, принос је оправдао очекивања, а сам коначни производ је чист и крупан и ове године ће, према очекивањима произвођача, више од 80% рода отићи у…
Јавне набавке
Знаменитости у Варварину и околини
varvarin1

Варварин центар

varvarin2

Варварин натпис

varvarin3

Трг у Варварину

varvarin4

Хотел Плажа

varvarin5

Општина Варварин

varvarin6

Варварин некад

Темнићки натпис

Корисни линкови
Scroll Skip to content