fbpx

Добродошли, Варварин град на обали Велике Мораве

slider-1

Славом овенчаним прецима

Новости
Јавни позиви
ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Конкурс за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Варварин у 2023. години I НАМЕНА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА Јавни позив за учешће на Kонкурсу за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области  јавног информисања на територији општине Варварин у 2023. години…
ЈАВНИ КОНКУРС   за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији општина Варварин за 2022. годину   I ПРЕДМЕТ   Предмет финансирања обухвата следеће: 1) набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за…
    ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН   У оквиру реализације Програма енергетске санације породичних кућа и станова…
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2022. ГОДИНУ     Позивају се родитељи са пребивалиштем на територије општине Варварин, чија су деца рођена од 01.10.2021. до 30.09.2022. године, да поднесу захтев за доделу ауто седишта за децу за путничка возилa. Седишта за децу за…
Огласи
Ј А В Н И     О Г Л А С за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Варварин за 2023.годину                I Расписује се јавни оглас за одређивање до 11 доктора медицине за стручно утврђивање времена и…
К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ     Право на студентску стипендију имају студенти који су у текућој школској години први пут уписали: –  другу годину студија првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), –  годину другог степена студија (мастер академске студије, специјалистичке струковне…
  Општинска управа општине Варварин одељење за локално-економски развој, привреду, јавне набавке и урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19,…
    ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,…
Пољопривреда
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2023. ГОДИНУ У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09,112/2015,80/17 и 95/18 – др.закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у…
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и…
О Д Л У К А о расписивању конкурса за доделу подстицајних средстава  у пољопривредној производњи за 2022.годину  на подручју општине Варварин   I  У реализацији Програма мера подршке за спровођење  пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Варварин за 2022. годину  расписују се конкурси за доделу  подстицајних средстава у пољопривредној производњи за 2022.годину на…
Решења о одобравању права на коришћење бесповратних средстава на Први јавни позив Управе за аграрна плаћања, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у оквиру спровођења програма бесповратних средстава Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије, популарно названом 50:40:10, који финансира Међународна банка за обнову и развој, добило је шест пољопривредних газдинстава из општине Варварин. Саветодавац за воћарство…
Јавне набавке
Знаменитости у Варварину и околини
varvarin1

Варварин центар

varvarin2

Варварин натпис

varvarin3

Трг у Варварину

varvarin4

Хотел Плажа

varvarin5

Општина Варварин

varvarin6

Варварин некад

Темнићки натпис

Корисни линкови
Scroll
Skip to content