Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin

Службени лист број 7 од 8. 5. 2024.године

Величина фајла: 294 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

Страна 

 1. Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и  систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин………………………… 48

Службени лист број 6 од 28. 3. 2024.године

Величина фајла: 342 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ОПШТИНУ ВАРВАРИН

1. Оперативни план спровођења превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара на подручју општине Варварин у 2024. години 38

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

1. Решење о образовању Комисије за стручну процену захтева запослених у органима општине Варварин за остваривање права на солидарну помоћ 47


Службени лист број 5 од 13. 3. 2024.године

Величина фајла: 360 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

Страна 

 1. Одлука о престанка мандата одборникa Скупштине општине Варварин……… 25
 2. Одлука о престанка мандата одборникa Скупштине општине Варварин……… 26
 3. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Варварин… 27
 4. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Варварин за 2023. годину…………………………………………………. 29
 5. Одлука о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Варварин за 2024. годину.. 30

 

 1. Решење o избору чланова радних тела Скупштине општине Варварин……….. 30
 2. Решење о измени Решења о образовању Комисије за прибављање и отуђење непокретности у јавној својини општине Варварин…………………………………… 34
 3. Решење о давању сагласности на План и програм рада Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац за 2024. годину…………………………………………… 35
 4. Решење о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године………………………………………………………… 35

 

 1. Закључак о усвајању Финансијског извештаја Предшколске установе “Наша радост“ Варварин за 2023. годину………………………………………………………………………….. 37
 2. Закључак о усвајању Извештаја o раду за 2023. годину Општинскe библиотеке Варварин, са финансијским извештајем за период 01.01.-31.12.2023. године. 37

Службени лист број 4 од 29. 2. 2024.године

Величина фајла: 667 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

Страна 

 1. Правилник о организацији и  систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин……………………………………………………………………………………. 25

Службен лист број 3 од 1. 2. 2024.године

Величина фајла: 288 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

 1. Правиник о изменама и допунама правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке…………………………………………………………………………………………………….. 23

Службени лист број 2 од 23. 1. 2024.године

Величина фајла: 460 Kb
Преузми ПДФ
 1. Одлукa о потврђивању мандата одборника скупштине општине Варварин…… 4
 2. Одлука о престанку надлежности привременог органа општине Варварин…… 6
 3. Одлука о престанка мандата одборникa Виолете Лутовац Ђурђевић у Скупштини општине Варварин……………………………………………………………………………………… 7
 4. Одлука о престанка мандата одборникa Александра Павића у Скупштини општине Варварин……………………………………………………………………………………………………. 8
 5. Одлука о престанка мандата одборникa Марије Брајовић у Скупштини општине Варварин……………………………………………………………………………………………………. 9
 6. Одлука о престанка мандата одборникa Слободана Макића у Скупштини општине Варварин………………………………………………………………………………………………….. 10
 7. Одлука о престанка мандата одборникa Гордане Петровић у Скупштине општине Варварин………………………………………………………………………………………………….. 11

 

 1. Решење о именовању Верификационе комисије…………………………………………. 12
 2. Решење о образовању Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор председника Скупштине, заменика председника Скупштине и извршних органа општине Варварин…………………………………………………………. 13
 3. Решење о избору председника Скупштине општине Варварин……………………. 14
 4. Решење о избору заменика председника Скупштине општине Варварин…….. 15
 5. Решење о o избору председнице општине Варварин………………………………….. 17
 6. Решење o избору заменика председника општине Варварин………………………. 18
 7. Решење o избору чланова Општинског већа општине Варварин…………………. 19
 8. Решење о постављењу секретара Скупштине општине Варварин……………….. 21

 

 1. Закључак о прихватању Извештаја Општинске изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Варварин одржаним 17. децембра 2023. године……………………………………………………………………………………………… 22

Службени лист број 1 од 5. 1. 2024.године

Величина фајла: 321 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

 1. Одлуку о допуни Одлуке о одређивању носиоца искључивог права за обављање делатности на територији општине Варварин за 2024. годину…………………….. 1
 2. Одлуку о одређивању 8. јануара 2024. године за нерадан дан……………………… 2

 

 1. Решење о одређивању лекара мртвозорника за територију општине Варварин за 2024.годину    …………….3

Службени лист број 24 од 29. 12. 2023.године

Величина фајла: 2053 Kb
Преузми ПДФ

Службени лист број 23 од 26. 12. 2023. године

Величина фајла: 372 Kb
Преузми ПДФ

Службени лист број 22 од 21. 12. 2023. године

Величина фајла: 292 Kb
Преузми ПДФ

Scroll Skip to content