Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - iz vazduha

Конкурс доделу подстицајних средстава у пољопривредној производњи за 2024.годину

Конкурс доделу подстицајних средстава у пољопривредној производњи за 2024.годину

Објављено: 3. јун 2024.

О Д Л У К У

о расписивању конкурса за реализацију Програма мера  подршке

 за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја

 општине Варварин за 2024.годину

 

I  Општинско веће расписује конкурс за реализацију Програма мера подршке за спровођење  пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Варварин за 2024. годину, и то за:

Програм 1. Набавка квалитетног воћног садног материјала (преузми)

Програм 2. Набавка нове специјализоване механизације и опреме (преузми)

Програм 3. Набавка квалитетних приплодних грла: говеда, оваца и козa (преузми)

Програм 4. Субвенционисање дела  трошкова осигурања усева (преузми)

 

Конкурси из става I чине саставни део ове одлуке.

II  Критеријуми за реализацију мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Варварин у 2024.години утврђују се Решењем          Општинског већа а поступак спроводи Комисија за подстицање развоја пољопривреде општине Варварин. Средства  за  реализацију овог  програма  у износу од  21.000.000,00 динара планирана су  у буџету општине Варварин за 2024. годину, у оквиру Раздела 5, Функционална класификација 421 – Пољопривреда, Програм 0101– Пољопривреда и рурални развој, ПА0002 – Мере подршке руралном развоју.

III Конкурси се објављују на званичној страници општине Варварин www.varvarin.ls.gov.rs  а отворени су од 03.јуна 2024.године  до утрошка средстава, најкасније до 31.октобра 2024.године.


 


Scroll Skip to content