Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - iz vazduha

Јавна расправа о Нацрту ЛАП општине Варварин за период од 2022. до 2025. године

Јавна расправа о Нацрту ЛАП општине Варварин за период од 2022. до 2025. године

Објављено: 4. новембар 2021.

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2025. ГОДИНЕ

 

 

I   У поступку припреме Локалног антикорупцијског плана општине Варварин за период од 2022. до 2025. године  ( у даљем тексту: ЛАП ), Општинско веће општине Варварин организује и спроводи јавну расправу.

II  Јавна расправа о Нацрту ЛАП-а одржаће се у периоду од 04.11.2021. до 19.11.2021.год.

III Учесници у јавној расправи су представници органа Општине Варварин, грађани, удружења, стручна јавност, као и  друге заинтересоване стране.

 

IV Програм јавне расправе о Нацрту ЛАП-а са нацртом ЛАП-а објављује се на сајту Општине Варварин:  varvarin.ls.gov.rs

 

V  Примедбе и сугестије достављају се Јелени Весић, координатору Радне групе за израду ЛАП-а на е-mail: jeca.vesic@gmail.com или поштом на адресу:  Општинска управа општине Варварин, канцеларија председника Скупштине општине,  ул. Марина Мариновића број 38, 37260 Варварин ( са назнаком: Радна група за израду ЛАП-а)

 

VI  Нацрт ЛАП-а биће представљен на отвореном састанку у форми округлог стола, који ће се одржати дана 18.11.2021.године, са почетком у 11 сати, у великој сали Општинске библиотеке у Варварину.

 

VII По окончању јавне расправе, Општинско веће општине Варварин ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на сајту Општине.

 

Нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Варварин за период од 2022. до 2025. године

Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Локалног антикорупцијског плана општине Варварин за период од 2022. до 2025. године

Извештај о спроведеној јавној расправи

 


Scroll Skip to content