Opština Varvarin

Јавна расправа о Нацрту плана развоја општине Варварин за период од 2021. до 2028. године

Јавна расправа о Нацрту плана развоја општине Варварин за период од 2021. до 2028. године

Објављено: 25. новембра 2021.

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ЗА ПЕРИОД ОД 2021 ДО 2028. ГОДИНЕ

 

 

I У поступку припреме Плана развоја општине Варварин за период од 2021 – 2028.године ( у даљем тексту: План развоја), Општинско веће општине Варварин организује и спроводи јавну расправу.

 

II Јавна расправа о Нацрту Плана развоја одржаће се у периоду од 25.11.2021. до 10.12.2021.год.

 

III Учесници у јавној расправи су представници органа Општине Варварин, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

 

IV Програм јавне расправе са Нацртом План развоја, објављује се на сајту Општине Варварин: varvarin.ls.gov.rs

 

V Примедбе и сугестије на Нацрт Плана развоја достављају се Канцеларији за локални економски развој општине Варварин, одговорно лице – Александар Павић, начелник Одељења Општинске управе, на е-mail: aleksandar.pavic@varvarin.org.rs или поштом на адресу: Општинска управа општине Варварин – Канцеларија за ЛЕР, ул. Марина Мариновића број 38, 37260 Варварин ( са назнаком: за израду Плана развоја општине Варварин 2021-2028.)

 

VI Нацрт Плана развоја биће представљен на отвореном састанку у форми округлог стола, који ће се одржати дана 09.12.2021.године, са почетком у 12 сати, у великој сали Општинске библиотеке у Варварину.

 

VII По окончању јавне расправе, Општинско веће општине Варварин ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на сајту Општине.

Нацрт Плана развоја општине Варварин за период од 2021. до 2028.године 


Scroll Skip to content