Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin

Јавна расправа о нацрту стратегије унапређења положаја младих

Јавна расправа о нацрту стратегије унапређења положаја младих

Објављено: 18. новембар 2022.

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
о нацрту стратегије унапређења положаја младих
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ЗА ПЕРИОД ОД 2023 – 2025. ГОДИНЕ

 

I У поступку припреме Стратегије унапређења положаја младих општине Варварин за период од 2023 – 2025. год. ( у даљем тексту: Стратегија ), Општинско веће општине Варварин организује и спроводи јавну расправу.

II Јавна расправа о Нацрту Стратегије одржаће се у периоду од 18.11.2022. до 30.11.2022.год.

III Учесници у јавној расправи су представници органа Општине Варварин, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

IV Програм јавне расправе са Нацртом Стратегије објављује се на сајту Општине Варварин: varvarin.ls.gov.rs

V Примедбе и сугестије достављају се Дарку Дидићу, на мејл адресу ddidic089@gmail.com или поштом на адресу: Општинска управа општине Варварин, ул. Марина Мариновића број 38, 37260 Варварин (са назнаком:) Јавна расправа о Нацрту Стратегије за унапређења положаја младих 2023-2025.год.

VI Нацрт Стратегије биће представљен на отвореном састанку у форми округлог стола, који ће се одржати дана 29.11.2022.године, са почетком у 12 сати, у сали Скупштине општине Варварин.

VII По окончању јавне расправе, Општинско веће општине Варварин ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на сајту Општине.Scroll Skip to content