Opština Varvarin

Јавне консултације за пројекат реконструкције фасаде на објекту Општинске библиотеке

Јавне консултације за пројекат реконструкције фасаде на објекту Општинске библиотеке

Објављено: 10. децембра 2021.

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФАСАДЕ И ЗАМЕНИ ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ НА КП. БР. 90/7 КО ВАРВАРИН ВАРОШ У ВАРВАРИНУ“

 

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним јединицама локалне самоуправе.

У склопу реализације пројекта, а у складу са захтевима „Еколошких и социјалних стандарда“ Европске инвестиционе банке, израђен је Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Извођење радова на реконструкцији фасаде и замени фасадне браварије на објекту Општинске библиотеке на кп. бр. 90/7 КО Варварин варош у Варварину“, који се реализује на основу наведеног Финансијског уговора.

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Општина Варварин позивају све заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта Плана управљања животном средином и друштвом и дају своје примедбе, предлоге и сугестије.

Примедбе, предлози и сугестије за унапређење текста нацрта Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Извођење радова на реконструкцији фасаде и замени фасадне браварије на објекту Општинске библиотеке на кп. бр. 90/7 КО Варварин варош у Варварину“ достављају се на Обрасцу за достављање сугестија, путем електронске поште на адресу: ivana.matijevic@mduls.gov.rs, са назнаком Јавне консултације – Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Извођење радова на реконструкцији фасаде и замени фасадне браварије на објекту Општинске библиотеке на кп. бр. 90/7 КО Варварин варош у Варварину“, до 25. децембра 2021. године.

По окончању поступка јавних консултација, Министарство државне управе и локалне самоуправе анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавним консултацијама, сачиниће Извештај о спроведеним јавним консултацијама о Нацрту Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Извођење радова на реконструкцији фасаде и замени фасадне браварије на објекту Општинске библиотеке на кп. бр. 90/7 КО Варварин варош у Варварину“, и узети у обзир резултате јавних консултација при припреми финалне верзије Плана управљања животном средином и друштвом.

 

Документација:

Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Извођење радова на реконструкцији фасаде и замени фасадне браварије на објекту Општинске библиотеке на кп. бр. 90/7 КО Варварин варош у Варварину“

Презентација о Нацрту Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Извођење радова на реконструкцији фасаде и замени фасадне браварије на објекту Општинске библиотеке на кп. бр. 90/7 КО Варварин варош у Варварину“

Образац за достављање сугестија


Scroll Skip to content