Opština Varvarin - iz vazduha

Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта

Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта

Објављено: 16. децембра 2021.

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ВАРВАРИН

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВАРВАРИН

 

I

– Предмет јавног надметања –

 1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга у општини ВАРВАРИН у следећим катастарским општинама:

 

КО Број јединице јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) 50% Период закупа Степен заштите
Бачина 1 0,9333 9.623,82 4.490,96 15
Бачина 2 2,6117 10.575,48 13.809,99 15
Бачина 3 0,0952 9.623,84 458,09 15
Бачина 4 0,0147 8.566,67 62,96 15
Бачина 5 0,0092 10.575,00 48,65 15
Бачина 6 0,0245 1.713,47 20,99 15
Бачина 7 0,6323 9.582,84 3.029,61 15
Бачина 8 0,4329 9.623,82 2.083,08 15
Бачина 9 0,0465 10.575,48 245,88 15
Бачина 10 0,0438 8.566,44 187,60 15
Бачина 11 0,5883 8.516,66 2.505,18 15
Бачина 12 0,2574 9.623,82 1.238,59 15
Бачина 13 0,1655 6.663,02 551,36 15
Бачина 14 0,4548 6.663,02 1.515,17 15
Бачина 15 0,1887 7.614,68 718,45 15
Бачина 16 1,2497 7.481,12 4.674,58 15
Бачина 17 0,1420 6.730,49 477,87 15
Бачина 18 1,0241 6.663,02 3.411,80 15
Бачина 19 0,1191 5.393,87 321,21 15
Бачина 20 0,2873 9.623,81 1.382,46 15
Бачина 21 0,5182 10.575,47 2.740,11 15

 

Бачина 22 0,4027 9.623,81 1.937,76 15
Бачина 23 0,5571 8.566,34 2.386,15 15
Бачина 24 0,2106 8.566,33 902,04 15
Бачина 25 0,2259 7.614,70 860,08 15
Бачина 26 0,4026 10.575,48 2.128,84 15
Бачина 27 0,1774 7.614,66 675,42 15
Бачина 28 0,1011 10.575,47 534,59 15
Бачина 29 0,1134 4.441,53 251,84 15
Бачина 30 0,2549 4.441,55 566,07 15
Бачина 31 1,2363 2.114,95 1.307,36 15
Бачина 32 0,0309 1.522,98 23,53 15
Бошњане 33 0,2384 10.575,46 1.260,60 15
Бошњане 34 0,2159 9.623,81 1.038,89 15
Бошњане 35 0,3547 6.663,01 1.181,69 15
Бошњане 36 0,2248 8.566,33 962,86 15
Бошњане 37 0,3659 10.575,49 1.934,78 15
Бошњане 38 0,0419 8.566,35 179,46 15
Бошњане 39 0,1297 7.949,34 515,51 15
Бошњане 40 0,1939 10.575,50 1.025,29 15
Бошњане 41 0,3392 9.623,82 1.632,20 15
Бошњане 42 0,2147 10.575,50 1.135,28 15
Бошњане 43 0,1519 10.575,51 803,21 15
Бошњане 44 0,0260 8.633,46 112,24 15
Бошњане 45 2,9546 10.000,12 14.773,17 15
Бошњане 46 0,3324 9.623,83 1.599,48 15
Бошњане 47 1,9418 428,21 415,75 15
Бошњане 48 0,6608 428,21 141,48 15
Бошњане 49 3,9373 428,21 843,00 15
Бошњане 50 0,1817 9.250,19 840,38 15
Бошњане 51 0,0607 10.575,45 320,97 15
Бошњане 52 0,6215 10.575,48 3.286,33 15
Бошњане 53 0,0777 1.523,04 59,17 15
Варварин (село) 54 0,1113 7.614,65 423,76 15
Варварин (село) 55 0,0195 7.614,87 74,24 15
Варварин (село) 56 0,0546 1.713,55 46,78 15
Варварин (село) 57 0,9654 8.566,34 4.134,97 15
Варварин (село) 58 0,4762 10.575,47 2.518,02 15
Варварин (село) 59 0,8634 9.991,73 4.313,43 15
Варварин (село) 60 0,3426 10.575,48 1.811,58 15
Варварин (село) 61 0,5008 8.566,33 2.145,01 15
Варварин (село) 62 0,2362 428,20 50,57 15

 

Варварин (село) 63 0,4816 8.566,34 2.062,77 15
Варварин (село) 64 0,1915 10.575,46 1.012,60 15
Варварин (село) 65 0,0354 10.575,42 187,19 15
Варварин (село) 66 0,0244 8.566,39 104,51 15
Варварин (село) 67 0,0648 10.575,46 342,65 15
Варварин (село) 68 0,1284 10.575,47 678,95 15
Варварин (село) 69 1,8505 10.575,48 9.784,96 15
Варварин (село) 70 0,0304 10.562,17 160,55 15
Варварин (село) 71 0,7844 10.575,48 4.147,70 15
Варварин (село) 72 0,1658 9.623,82 797,81 15
Варварин (село) 73 0,1576 8.566,37 675,03 15
Варварин (село) 74 0,0537 7.614,71 204,45 15
Варварин (село) 75 0,2899 10.575,47 1.532,92 15
Варварин (село) 76 1,4980 9.623,82 7.208,24 15
Варварин (село) 77 3,7894 8.566,34 16.230,64 15
Горњи Катун 78 0,5011 4.984,67 1.248,91 15
Горњи Катун 79 0,1691 8.256,83 698,11 15
Горњи Катун 80 1,8778 5.355,54 5.028,32 15
Горњи Катун 81 2,0312 9.623,82 9.773,95 15
Горњи Катун 82 0,0236 9.623,73 113,56 15
Горњи Катун 83 0,7267 9.623,82 3.496,81 15
Горњи Катун 86 0,0190 2.114,74 20,09 15
Горњи Крчин 87 1,7009 5.393,91 4.587,25 15
Горњи Крчин 88 0,0344 6.663,08 114,60 15
Горњи Крчин 89 0,3208 7.614,68 1.221,39 15
Горњи Крчин 90 0,3029 5.393,93 816,91 15
Доњи Катун 91 0,9223 9.623,82 4.438,02 15

 

Доњи Катун 92 0,8435 9.623,82 4.058,85 15
Доњи Катун 93 0,5251 9.623,82 2.526,73 15
Доњи Катун 94 1,0945 8.566,34 4.687,93 15
Доњи Катун 95 0,0269 8.566,17 115,22 15
Доњи Катун 96 0,3567 9.623,83 1.716,41 15
Доњи Катун 97 0,1676 8.566,35 717,86 15
Доњи Катун 98 0,3332 8.989,08 1.497,58 15
Доњи Катун 99 0,2500 8.460,52 1.057,57 15
Доњи Катун 100 0,1915 7.614,67 729,11 15
Доњи Катун 101 0,2700 9.623,81 1.299,22 15
Доњи Катун 102 0,6786 9.623,81 3.265,36 15
Доњи Катун 103 0,0455 1.523,08 34,65 15
Доњи Крчин 104 0,0809 1.332,63 53,90 15
Доњи Крчин 105 1,0378 5.393,91 2.798,90 15
Доњи Крчин 106 0,2109 5.393,93 568,79 15
Доњи Крчин 107 1,0095 6.663,02 3.363,16 15
Доњи Крчин 108 0,0347 8.566,28 148,63 15
Залоговац 109 0,0562 8.566,37 240,71 15
Залоговац 110 0,1915 6.663,03 637,98 15
Залоговац 111 0,5743 7.614,68 2.186,56 15
Избеница 112 0,4451 8.566,34 1.906,44 15
Избеница 113 1,1210 7.614,68 4.268,03 15
Избеница 114 0,0248 9.623,79 119,34 15
Избеница 115 0,1288 1.078,65 69,46 15
Карановац 116 0,8278 1.999,26 827,49 15
Карановац 117 0,0202 7.614,85 76,91 15
Мала Крушевица 118 0,6328 6.663,02 2.108,18 15
Мала Крушевица 119 0,6886 7.032,30 2.421,22 15
Мареново 120 0,8532 8.566,34 3.654,40 15
Мареново 121 0,4393 6.663,01 1.463,53 15
Мареново 122 0,9832 8.566,34 4.211,21 15
Мареново 123 1,3346 8.127,87 5.423,73 15
Мареново 124 0,0150 1.713,33 12,85 15

 

Маскаре 125 9,4528 8.981,84 42.451,77 15
Маскаре 126 0,3955 8.884,37 1.756,88 15
Маскаре 127 0,3207 8.566,35 1.373,61 15
Маскаре 128 0,6307 9.623,81 3.034,87 15
Маскаре 130 0,3939 9.623,81 1.895,41 15
Маскаре 131 1,8034 9.623,82 8.677,80 15
Маскаре 132 10,5802 9.623,82 50.910,97 15
Обреж 133 0,1536 8.566,34 657,89 15
Обреж 134 0,4000 10.575,48 2.115,10 15
Обреж 135 0,1500 10.575,47 793,16 15
Обреж 136 2,1623 7.614,68 8.232,61 15
Обреж 137 4,7642 6.764,30 16.113,24 15
Обреж 138 0,3960 7.614,67 1.507,71 15
Обреж 139 0,7450 5.393,91 2.009,23 15
Обреж 140 0,2514 7.614,68 957,17 15
Обреж 141 0,1020 7.614,71 388,35 15
Обреж 142 0,3922 8.079,60 1.584,41 15
Обреж 143 0,0303 7.174,92 108,70 15
Обреж 144 0,1657 8.566,32 709,72 15
Обреж 145 0,4748 8.566,34 2.033,65 15
Обреж 146 0,6738 9.691,04 3.264,91 15
Обреж 147 0,0449 9.623,83 216,05 15
Обреж 148 0,5021 4.580,84 1.150,02 15
Обреж 149 0,1990 5.393,92 536,69 15
Обреж 150 8,1674 8.566,34 34.982,36 15
Обреж 151 0,2100 7.614,67 799,54 15
Обреж 152 0,3460 8.566,33 1.481,98 15
Обреж 153 0,0783 7.614,69 298,11 15
Обреж 154 0,0730 9.623,84 351,27 15
Обреж 155 0,2032 8.566,34 870,34 15
Обреж 156 0,3280 1.523,08 249,78 15
Обреж 157 2,5667 1.523,07 1.954,63 15
Обреж 158 0,0835 1.523,11 63,59 15
Орашје 159 0,0719 6.663,00 239,54 15
Орашје 160 0,3889 6.663,02 1.295,62 15
Орашје 161 0,0889 6.662,99 296,17 15
Орашје 162 0,6843 6.312,25 2.159,73 15
Орашје 163 0,2907 7.614,69 1.106,79 15
Орашје 164 0,0431 7.614,62 164,10 15
Орашје 165 0,0128 7.614,84 48,73 15
Орашје 166 0,1034 6.663,06 344,48 15
Орашје 167 0,0893 8.566,29 382,49 15
Пајковац 168 0,0387 7.614,73 147,34 15
Пајковац 169 0,2531 5.393,92 682,60 15
Пајковац 170 0,3064 5.393,90 826,35 15
Пајковац 171 1,2459 4.441,54 2.766,86 15
Пајковац 172 0,3084 4.997,41 770,60 15
Пајковац 173 0,0520 6.663,08 173,24 15

 

Пајковац 174 0,3851 4.441,55 855,22 15
Пајковац 175 0,0932 5.393,88 251,36 15
Пајковац 176 0,1083 5.393,91 292,08 15
Парцане 177 0,0585 8.566,32 250,57 15
Парцане 178 1,0799 6.663,02 3.597,70 15
Парцане 179 0,1359 1.713,54 116,44 15
Тољевац 180 0,2429 5.393,91 655,09 15
Тољевац 181 1,9984 5.046,45 5.042,42 15
Тољевац 182 0,6849 6.663,02 2.281,75 15
Тољевац 183 1,2736 6.663,02 4.243,01 15
Тољевац 184 0,0010 6.660,00 3,33 15
Церница 185 0,7994 6.663,02 2.663,21 15
Церница 186 0,6446 10.575,47 3.408,48 15
Церница 187 0,0553 5.393,85 149,14 15
Укупно 122,8359

 

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине ВАРВАРИН, у канцеларији бр услужни центар сваког радног дана од 7 до 15 часова , као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште. Контакт особа Зоран Бранковић, тел. 037787171.

 

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

 

 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:
КО Дана Од (часова)
Бачина 20.12.2021 7
Бошњане 20.12.2021 7
Церница 20.12.2021 7
Доњи Катун 20.12.2021 7
Доњи Крчин 20.12.2021 7
Горњи Катун 20.12.2021 7
Горњи Крчин 20.12.2021 7
Избеница 20.12.2021 7
Карановац 20.12.2021 7
Мала Крушевица 20.12.2021 7
Мареново 20.12.2021 7
Маскаре 20.12.2021 7
Обреж 20.12.2021 7

 

Орашје 20.12.2021 7
Пајковац 20.12.2021 7
Парцане 20.12.2021 7
Тољевац 20.12.2021 7
Варварин (село) 20.12.2021 7
Залоговац 20.12.2021 7

 

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 5. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

-физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јединица јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

-за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;

-за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се

утврђује пасиван статус .

 

 1. Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту:

 

Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

 1. Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања и ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно.

 

 1. Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе ВАРВАРИН број: 840-2060740-09, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.

 

 1. Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта из закона којим се уређује пољопривредно земљиште и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања.

 

 1. Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.

 

 1. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
  • су у пасивном статусу;
  • нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
  • су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
  • су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
  • су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
  • су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује следећом докуменатацијом:
 • за физичко лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом.

 • за правно лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-извод из привредног регистра (не старији од шест месеци).

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној

 

својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом:

-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава ;

– за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци) и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке овог огласа доказује следећом докуменатацијом:

-потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства.

 

Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације , и то:

 

 1. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу III тачка овог огласа и доказ о уплати депозита;
 2. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа;
 3. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу III тачка овог огласа;

 

Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа које прилаже, а које морају да буду читљиве.

 

IV

– Рок за подношење пријаве –

 

Рок пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 15:00 сати, дана 22.12.2021. године.

 

Непотпуне пријаве неће се разматрати.

Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.

 

V

– Јавно надметање –

 

Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће, и то:

КО Дана Почетак у (часова)
Бачина 31.12.2021 12:00
Бошњане 31.12.2021 12:00
Церница 31.12.2021 12:00

 

Доњи Катун 31.12.2021 12:00
Доњи Крчин 31.12.2021 12:00
Горњи Катун 31.12.2021 12:00
Горњи Крчин 31.12.2021 12:00
Избеница 31.12.2021 12:00
Карановац 31.12.2021 12:00
Мала Крушевица 31.12.2021 12:00
Мареново 31.12.2021 12:00
Маскаре 31.12.2021 12:00
Обреж 31.12.2021 12:00
Орашје 31.12.2021 12:00
Пајковац 31.12.2021 12:00
Парцане 31.12.2021 12:00
Тољевац 31.12.2021 12:00
Варварин (село) 31.12.2021 12:00
Залоговац 31.12.2021 12:00

 

Након истека рока за пријаву из дела IV овог огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда из дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења свих подносилаца захтева на основу документације приложене у Апликацији.

 

На дан отварања понуда, из дела V овог огласа, из Апликације се према висини понуде аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта.

 

Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб – презентацији Управе за пољопривредно земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа и коришћења пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе захтева и списак лица који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта.

 

VI

– Плаћање закупнине –

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда .

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе општине ВАРВАРИН.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште, у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној табли и званичној веб презентацији општине ВАРВАРИН, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште. Ова одлука се може објавити и у другим средствима јавног информисања, што не утиче на поступак јавног надметања.

 

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Варварин


Scroll Skip to content