Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - Velika Morava

Огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Варварин

Огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Варварин

Објављено: 25. јул 2022.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и члана 2 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ВАРВАРИН» број 1/14), Председник општине ВАРВАРИН је дана 21.07.2022. године, донео

 

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ ВАРВАРИН
и расписује 

О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВАРВАРИН

 

I

– Предмет јавног надметања –

 1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима првог круга у општини ВАРВАРИН у следећим катастарским општинама:

КО Број јединице јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) 50% Период закупа Степен заштите
Бачина 1 0,9333 12.855,99 5.999,25 15  
Бачина 2 2,6117 14.127,60 18.448,53 15  
Бачина 3 0,0952 12.855,99 611,95 15  
Бачина 4 0,0147 11.443,54 84,11 15  
Бачина 5 0,0092 14.127,17 64,99 15  
Бачина 6 0,0245 2.288,57 28,04 15  
Бачина 7 0,6323 12.801,25 4.047,12 15  
Бачина 8 0,4329 12.855,99 2.782,68 15  
Бачина 9 0,0465 14.127,53 328,47 15  
Бачина 10 0,0438 11.443,61 250,61 15  
Бачина 11 0,5883 11.377,15 3.346,59 15  
Бачина 12 0,2574 12.855,98 1.654,57 15  
Бачина 13 0,1655 8.900,30 736,50 15  
Бачина 14 0,4548 8.900,31 2.023,93 15  
Бачина 15 0,1887 10.171,91 959,72 15  
Бачина 16 1,2497 9.993,52 6.244,45 15  
Бачина 17 0,1420 8.991,20 638,37 15  
Бачина 18 1,0241 8.900,30 4.557,40 15  
Бачина 19 0,1191 7.205,12 429,07 15  
Бачина 20 0,2873 12.856,00 1.846,76 15  
Бачина 21 0,5182 14.127,60 3.660,46 15  

 

Бачина 22 0,4027 12.856,00 2.588,55 15  
Бачина 23 0,5571 11.443,51 3.187,59 15  
Бачина 24 0,2106 11.443,49 1.205,00 15  
Бачина 25 0,2259 10.171,89 1.148,92 15  
Бачина 26 0,4026 14.127,60 2.843,89 15  
Бачина 27 0,1774 10.171,93 902,25 15  
Бачина 28 0,1011 14.127,60 714,15 15  
Бачина 29 0,1134 5.933,51 336,43 15  
Бачина 30 0,2549 5.933,54 756,23 15  
Бачина 31 1,2363 2.825,89 1.746,82 15  
Бачина 32 0,0309 2.034,30 31,43 15  
Бошњане 33 0,2384 14.127,60 1.684,01 15  
Бошњане 34 0,2159 12.856,00 1.387,80 15  
Бошњане 35 0,3547 8.900,31 1.578,47 15  
Бошњане 36 0,3659 14.127,60 2.584,64 15  
Бошњане 37 0,0419 11.443,44 239,74 15  
Бошњане 38 0,1297 10.865,61 704,63 15  
Бошњане 39 0,1939 14.127,59 1.369,67 15  
Бошњане 40 0,3392 12.855,98 2.180,38 15  
Бошњане 41 0,2147 14.127,62 1.516,60 15  
Бошњане 42 0,1519 14.127,58 1.072,99 15  
Бошњане 43 0,0260 11.748,46 152,73 15  
Бошњане 44 2,9546 13.358,95 19.735,18 15  
Бошњане 45 0,3324 12.855,99 2.136,67 15  
Бошњане 46 1,9418 2.571,38 2.496,55 15  
Бошњане 47 0,6608 2.571,38 849,58 15  
Бошњане 48 3,9373 2.571,38 5.062,15 15  
Бошњане 49 0,1817 12.356,91 1.122,63 15  
Бошњане 50 0,0607 14.127,68 428,77 15  
Бошњане 51 0,6215 14.127,59 4.390,15 15  
Бошњане 52 0,0777 2.034,23 79,03 15  
Бошњане 53 0,2248 11.443,51 1.286,25 15  
Варварин (варош) 54 0,2482 14.127,60 1.753,24 15  
Варварин (село) 55 0,1113 10.171,88 566,07 15  
Варварин (село) 56 0,0195 10.171,79 99,18 15  
Варварин (село) 57 0,0546 2.288,64 62,48 15  
Варварин (село) 58 0,9654 11.443,51 5.523,78 15  
Варварин (село) 59 0,4762 14.127,59 3.363,78 15  
Варварин (село) 60 0,8634 13.347,65 5.762,18 15  
Варварин (село) 61 0,3426 14.127,61 2.420,06 15  
Варварин (село) 62 0,5008 11.443,51 2.865,45 15  

 

Варварин (село) 63 0,2362 2.571,38 303,68 15  
Варварин (село) 64 0,4816 11.443,50 2.755,60 15  
Варварин (село) 65 0,1915 14.127,62 1.352,72 15  
Варварин (село) 66 0,0354 14.127,68 250,06 15  
Варварин (село) 67 0,0244 11.443,44 139,61 15  
Варварин (село) 68 0,0648 14.127,62 457,73 15  
Варварин (село) 69 0,1284 14.127,57 906,99 15  
Варварин (село) 70 0,0304 14.109,87 214,47 15  
Варварин (село) 71 0,7844 14.127,60 5.540,84 15  
Варварин (село) 72 0,1658 12.855,97 1.065,76 15  
Варварин (село) 73 0,1576 11.443,53 901,75 15  
Варварин (село) 74 0,0537 10.171,88 273,12 15  
Варварин (село) 75 0,2899 14.127,60 2.047,80 15  
Варварин (село) 76 1,4980 12.855,99 9.629,14 15  
Варварин (село) 77 3,7894 11.443,51 21.682,02 15  
Варварин (село) 78 0,2127 12.855,99 1.367,23 15  
Варварин (село) 79 1,1380 14.127,60 8.038,60 15  
Горњи Катун 80 0,5011 6.659,19 1.668,46 15  
Горњи Катун 81 0,1691 11.029,92 932,58 15  
Горњи Катун 82 1,8778 7.154,57 6.717,42 15  
Горњи Катун 83 0,4870 12.856,00 3.130,43 15  
Горњи Катун 84 0,7267 12.855,99 4.671,22 15  
Горњи Катун 85 0,0190 2.825,79 26,85 15  
Горњи Катун 86 12,2148 12.855,99 78.516,67 1  
Горњи Крчин 87 1,7009 7.205,14 6.127,61 15  
Горњи Крчин 88 0,0344 8.900,29 153,09 15  
Горњи Крчин 89 0,3208 10.171,91 1.631,57 15  

 

Горњи Крчин 90 0,3029 7.205,15 1.091,22 15  
Доњи Катун 91 0,9223 12.855,99 5.928,54 15  
Доњи Катун 92 0,8435 12.855,99 5.422,01 15  
Доњи Катун 93 0,5251 12.855,99 3.375,34 15  
Доњи Катун 94 1,0945 11.443,51 6.262,46 15  
Доњи Катун 95 0,0269 11.443,49 153,92 15  
Доњи Катун 96 0,3567 12.855,99 2.292,87 15  
Доњи Катун 97 0,1676 11.443,50 958,97 15  
Доњи Катун 98 0,3332 12.008,16 2.000,56 15  
Доњи Катун 99 0,2500 11.301,72 1.412,71 15  
Доњи Катун 100 0,1915 10.171,91 973,96 15  
Доњи Катун 101 0,2700 12.856,00 1.735,56 15  
Доњи Катун 102 0,6786 12.855,98 4.362,04 15  
Доњи Катун 103 0,0455 2.034,29 46,28 15  
Доњи Крчин 104 0,0809 1.779,73 71,99 15  
Доњи Крчин 105 0,6284 7.205,14 2.263,85 15  
Доњи Крчин 106 0,2109 7.205,12 759,78 15  
Доњи Крчин 107 1,0095 8.900,30 4.492,43 15  
Доњи Крчин 108 0,0347 11.443,52 198,54 15  
Доњи Крчин 109 0,2486 7.205,15 895,60 15  
Залоговац 110 0,0562 11.443,59 321,56 15  
Залоговац 111 0,1915 8.900,31 852,20 15  
Залоговац 112 0,5743 10.171,91 2.920,86 15  
Залоговац 113 5,4434 7.205,14 19.610,23 15  
Избеница 114 0,4451 11.443,52 2.546,75 15  
Избеница 115 1,1210 10.171,91 5.701,36 15  
Избеница 116 0,0248 12.856,05 159,41 15  
Избеница 117 0,1288 1.440,68 92,78 15  
Карановац 118 0,8278 4.450,62 1.842,11 15  
Карановац 119 0,0202 10.171,78 102,74 15  
Мала Крушевица 120 0,6328 8.900,30 2.816,05 15  

 

Мала Крушевица 121 0,6886 9.393,73 3.234,26 15  
Мареново 122 0,8532 11.443,51 4.881,80 15  
Мареново 123 0,4393 8.900,30 1.954,95 15  
Мареново 124 0,9832 11.443,51 5.625,63 15  
Мареново 125 0,0150 2.288,67 17,17 15  
Мареново 126 0,3695 11.443,52 2.114,19 15  
Маскаре 127 0,3955 11.868,02 2.346,90 15  
Маскаре 128 0,3207 11.443,50 1.834,97 15  
Маскаре 129 0,6307 12.855,99 4.054,14 15  
Маскаре 130 0,3939 12.855,98 2.531,99 15  
Маскаре 131 1,8034 12.855,99 11.592,25 15  
Маскаре 132 7,8891 12.360,40 48.756,22 15  
Маскаре 133 1,0026 2.571,38 1.289,03 15  
Обреж 134 0,1536 11.443,49 878,86 15  
Обреж 135 0,4000 14.127,60 2.825,52 15  
Обреж 136 0,1500 14.127,60 1.059,57 15  
Обреж 137 2,1623 10.171,91 10.997,36 15  
Обреж 138 0,3960 10.171,92 2.014,04 15  
Обреж 139 0,7450 7.205,14 2.683,91 15  
Обреж 140 0,2514 10.171,92 1.278,61 15  
Обреж 141 0,1020 10.171,86 518,77 15  
Обреж 142 0,3922 10.793,12 2.116,53 15  
Обреж 143 0,0303 9.584,49 145,20 15  
Обреж 144 0,1657 11.443,51 948,09 15  
Обреж 145 0,6738 12.945,84 4.361,45 15  
Обреж 146 0,0449 12.855,90 288,62 15  
Обреж 147 0,5021 6.118,84 1.536,14 15  
Обреж 148 0,1990 7.205,13 716,91 15  
Обреж 149 0,2100 10.171,90 1.068,05 15  
Обреж 150 0,3460 11.443,50 1.979,73 15  
Обреж 151 0,0783 10.171,90 398,23 15  
Обреж 152 0,0730 12.856,03 469,24 15  
Обреж 153 0,2032 11.443,50 1.162,66 15  
Обреж 154 0,3280 2.034,18 333,61 15  
Обреж 155 2,5667 2.034,19 2.610,58 15  
Обреж 156 0,0835 2.034,13 84,93 15  
Обреж 157 0,1148 11.443,47 656,86 15  
Обреж 158 1,7524 13.550,16 11.872,65 15  
Орашје 159 0,0719 8.900,28 319,97 15  
Орашје 160 0,3889 8.900,31 1.730,66 15  
Орашје 161 0,0889 8.900,34 395,62 15  
Орашје 162 0,6843 8.431,73 2.884,91 15  
Орашје 163 0,2907 10.171,90 1.478,49 15  
Орашје 164 0,0431 10.171,93 219,20 15  
Орашје 165 0,0128 10.171,88 65,10 15  
Орашје 166 0,1034 8.900,29 460,15 15  
Орашје 167 0,0893 11.443,56 510,95 15  

 

Орашје 168 0,2014 12.856,01 1.294,60 15  
Пајковац 169 0,0387 10.171,83 196,83 15  
Пајковац 170 0,2531 7.205,14 911,81 15  
Пајковац 171 0,3064 7.205,12 1.103,83 15  
Пајковац 172 1,2459 5.933,53 3.696,29 15  
Пајковац 173 0,3084 6.675,71 1.029,40 15  
Пајковац 174 0,0520 8.900,38 231,41 15  
Пајковац 175 0,3851 5.933,52 1.142,50 15  
Пајковац 176 0,0932 7.205,15 335,76 15  
Пајковац 177 0,1083 7.205,17 390,16 15  
Парцане 178 0,0585 11.443,59 334,72 15  
Парцане 179 1,0799 8.900,30 4.805,72 15  
Парцане 180 0,1359 2.288,67 155,52 15  
Тољевац 181 0,2429 7.205,15 875,06 15  
Тољевац 182 1,9984 7.687,78 7.681,63 15  
Тољевац 183 0,6849 8.900,31 3.047,91 15  
Тољевац 184 1,2736 8.900,30 5.667,71 15  
Тољевац 185 0,0010 8.900,00 4,45 15  
Церница 186 0,7994 8.900,30 3.557,45 15  
Церница 187 0,6446 14.127,60 4.553,33 15  
Церница 188 0,0553 7.205,06 199,22 15  
Укупно   115,0697        

 

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине ВАРВАРИН, у канцеларији бр услужни центар сваког радног дана од 7 до 15 часова , као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

 

Контакт особа Зоран Бранковић, тел. 037787171.

 

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

 

 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:
КО Дана Од (часова)
Бачина 28.07.2022 7
Бошњане 28.07.2022 7
Церница 28.07.2022 7
Доњи Катун 28.07.2022 7
Доњи Крчин 28.07.2022 7
Горњи Катун 28.07.2022 7

 

Горњи Крчин 28.07.2022 7
Избеница 28.07.2022 7
Карановац 28.07.2022 7
Мала Крушевица 28.07.2022 7
Мареново 28.07.2022 7
Маскаре 28.07.2022 7
Обреж 28.07.2022 7
Орашје 28.07.2022 7
Пајковац 28.07.2022 7
Парцане 28.07.2022 7
Тољевац 28.07.2022 7
Варварин (село) 28.07.2022 7
Варварин (варош) 28.07.2022 7
Залоговац 28.07.2022 7
 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 5. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
  • физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и

налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

 • физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на

подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

 • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног

земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на подручју јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
  • за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;
  • за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус .
 1. Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
 1. Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања и ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно.
 1. Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе ВАРВАРИН број: 840-2060740-09, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.
 1. Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта из закона којим се уређује пољопривредно земљиште и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања.
 1. Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.
 1. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
 • су у пасивном статусу;
 • нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
 • су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
 • су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
 • су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
 • су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује следећом докуменатацијом:
 • за физичко лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-доказ о месту пребивалишта три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа;

-као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци);

-за физичко лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-доказ о месту пребивалишта три године на подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање;

-као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план (не старији од шест месеци);

-за правно лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци);

-као доказ да има седиште на подручју јединице локалне самоуправе у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из привредног регистра (не старији од шест месеци).

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом:

-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава ;

 • за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци) и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује следећом докуменатацијом:

-потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

 

-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства.

Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације , и то:

 • за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу III тачка 1. овог огласа и доказ о уплати депозита;
 1. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа;
 2. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу III тачка 3. овог огласа;

 

Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа које прилаже, а које морају да буду читљиве.

 

IV

– Рок за подношење пријаве –

 

Рок за пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 15:00 сати, дана 03.08.2022. године.

 

Непотпуне пријаве неће се разматрати.

Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.

 

V

– Јавно надметање –

 

Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће, и то:

КО Дана Почетак у (часова)
Бачина 11.08.2022 12:00
Бошњане 11.08.2022 12:00
Церница 11.08.2022 12:00
Доњи Катун 11.08.2022 12:00
Доњи Крчин 11.08.2022 12:00
Горњи Катун 11.08.2022 12:00
Горњи Крчин 11.08.2022 12:00
Избеница 11.08.2022 12:00
Карановац 11.08.2022 12:00
Мала Крушевица 11.08.2022 12:00
Мареново 11.08.2022 12:00
Маскаре 11.08.2022 12:00
Обреж 11.08.2022 12:00
Орашје 11.08.2022 12:00

 

Пајковац 11.08.2022 12:00
Парцане 11.08.2022 12:00
Тољевац 11.08.2022 12:00
Варварин (село) 11.08.2022 12:00
Варварин (варош) 11.08.2022 12:00
Залоговац 11.08.2022 12:00

 

 

 

Након истека рока за пријаву из дела IV овог огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда из дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења свих подносилаца захтева на основу документације приложене у Апликацији.

 

На дан отварања понуда, из дела V овог огласа, из Апликације се према висини понуде аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта.

 

Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб – презентацији Управе за пољопривредно земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа и коришћења пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе захтева и списак лица који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта.

 

VI

– Плаћање закупнине –

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда .

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе општине ВАРВАРИН.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште, у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној табли и званичној веб презентацији општине ВАРВАРИН, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште. Ова одлука се може објавити и у другим средствима јавног информисања, што не утиче на поступак јавног надметања.


Scroll Skip to content