fbpx
Opština Varvarin - Velika Morava

Архива

Јавна расправа о Нацрту плана развоја општине Варварин за период од 2021. до 2028. године

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА ПЕРИОД ОД 2021 ДО 2028. ГОДИНЕ     I У поступку припреме Плана развоја општине Варварин за период од 2021 – 2028.године ( у даљем тексту: План развоја), Општинско веће општине Варварин организује и спроводи јавну расправу.   II Јавна расправа о Нацрту Плана развоја…


Рани јавни увид улице ка цркви и гробљу у Суваји

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО–КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ У складу са чланом 45 а Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19,…


Јавна презентација – пословног објекта инвеститора ,,SPARROW’’ ДОО Варварин

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/2019-Други…


Конкурс за доделу стипендија за студенте за школску 2021/2022. годину

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ   Право на студентску стипендију имају студенти који су у текућој школској години први пут уписали: другу годину студија првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), годину другог степена студија (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије) и годину трећег степена студија…


Јавна расправа о Нацрту ЛАП општине Варварин за период од 2022. до 2025. године

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН  ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2025. ГОДИНЕ     I   У поступку припреме Локалног антикорупцијског плана општине Варварин за период од 2022. до 2025. године  ( у даљем тексту: ЛАП ), Општинско веће општине Варварин организује и спроводи јавну расправу. II  Јавна расправа о Нацрту…


Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Варварин за 2022.годину

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2022.ГОДИНУ СА ПОЗИВОМ ГРАЂАНИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ   I Општинско веће општине Варварин, у поступку припреме Одлуке о буџету општине Варварин за 2022.годину, организује и спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Варварин за 2022.годину ( у даљем тексту:…


Јавна расправа о нацрту локалног плана управљања отпадом

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА ПЕРИОД 2021. – 2031. ГОДИНЕ   I У поступку припреме Локалног плана управљања отпадом општине Варварин за период 2021. – 2031. године ( у даљем тексту: ЛПУО ), Општинско веће општине Варварин организује и спроводи јавну расправу. II Јавна расправа о Нацрту ЛПУО…


Јавни позив за доделу дечијих ауто седишта

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2021. ГОДИНУ     Позивају се родитељи са пребивалиштем  на територије општине Варварин, чија су деца рођена од 01.10.2020. до 01.10.2021. године, да поднесу захтев за доделу ауто седишта за децу за путничка возилa. Седишта за децу за…


Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање активности културно – уметничких друштава за 2021. годину

Расписује се Конкурс за финансирање и суфинансирање културно – уметничких друштава из буџета општине Варварин  за 2021.годину. Сходно члану 3. Одлуке о културним манифестацијама и активностима од општег интереса за општину Варварин за 2021. годину, број 644-13/2020-III од  28.12.2020.године, опредељеним износом од 500.000,00 динара за „Активности Културно – уметничких друштава“  реализују се активности КУД-ова сагласно…


Конкурс доделу подстицајних средстава  у пољопривредној производњи за 2021.годину

На основу члана 64.став Статута општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/2019) и члана 8. Пословника о раду Општинског већа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 40/2020) и Одлуке о усвајању  Програма мера подршке за спровођење  пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Варварин за 2021. годину ( „Службени лист општине Варварин“, број…


Scroll
Skip to content